ll

ایمیل: Isfahanhospital@iaun.ac.ir

دورنگار: 32360539-031

شماره تلفن: 18-32330015-031

 

 بیمار با همراه وی پس از دریافت برگ بستری از پزشک معالج خود به پذیرش بیمارستان مراجعه نموده، توسط متصدی پذیرش مدارک بیمه ای و اطلاعات اولیه بیمار اخذ و در سیستم کامپیوتر ثبت می گردد. لازم است قبل از بستری، بیمار و یا همراه وی به واحد حسابداری یا صندوق مراجعه و و از هزینه های درمانی مطلع گردیده و مبلغی را به عنوان ودیعه از طریق بانک پرداخت نماید. مجددا به واحد پذیرش مراجعه و ضمن تکمیل برگ مشخصات ، پرونده بیمار تشکیل گردیده، و بیمار همراه با پرونده به بخش مربوطه راهنمایی و در آنجا بستری می گردد.

نکته: در صورتی که بیمار تحت پوشش بیمه مکمل یکی از سازمان ها و یا شرکت های طرف قرارداد با بیمارستان باشد، می بایست قبل و یا حین بستری معرفی نامه مربوطه را به بیمارستان ارائه نموده در غیر این صورت در زمان ترخیص و پس از پرداخت هزینه ها، کپی مدارک درمانی همراه با اصل صورت حساب و قبض صندوق صادره از بیمارستان جهت دریافت هزینه های درمانی از سازمان بیمه گر مربوطه تحویل ایشان خواهد شد.

تذکر: در هر صورت در حفظ و نگهداری صورتحساب و قبض صندوق بیمارستان دقت فرمایید و بدیهی است در صورت مفقود شدن این برگ امکان صدور المثنی وجود نخواهد داشت.

 

 مدارک لازم در هنگام پذیرش

1. دفتر چه بیمه معتبر (در صورت عدم تائید بیمه بیمار توسط مامورین سازمان های بیمه گر هزینه های درمانی به صورت آزاد محاسبه خواهد شد)

2. برگ دستور بستری پزشک معالج (در صورتی که بیمارتان تحت پوشش هیچ بیمه ای نباشد جهت پوشش بیمه سلامت ، با همراه داشتن اصل شناسنامه سرپرست خانوار و کارت ملی به دفاتر پستی مراجعه وضمن دریافت دفتر چه بیمه از خدمات این سازمان بهره مند گردید.)

3. درصورت عمل جراحی سزارین ، خارج کردن رحم (هیسترکتومی) وکورتاژ، برای افراد متاهل، شناسنامه بیمار و همسر وی و حضور همسر به همراه مدارک احراز هویت جهت رضایت عمل الزامی می باشد.

 

 مراحل ترخیص

پس از صدور دستور پزشک معالج مبنی بر ترخیص بیمار و نگارش برگ خلاصه پرونده ، پرونده بیمار توسط منشی ، پرستار و سرپرستار کنترل و تکمیل و پس از مهر و امضاء به واحد ترخیص ارجاع می گردد. همراه بیمار می تواند پس از محاسبه هزینه ها توسط واحد حسابداری به این واحد مراجعه و هزینه را پرداخت نماید. بدیهی است پس از پرداخت هزینه ها قبض رسید پرداخت در دو برگ صادر و تحویل فرد پرداخت کننده می گردد. . یکی از قبض های پرداختی به انضمام صورت حساب بیمار و برگ ترخیص به همراهان بیمار ، تحویل و هماهنگی های بعدی با بخش مربوطه جهت ترخیص و اجازه خروج بیمار صادر می گردد.

تذکر: پرداخت هرگونه وجه خارج از چارچوب در بیمارستان غیر قانونی است.

 

 قوانین و مقررات بیمارستان ویژه همراه بیمار

1. محدودۀ زمانی تعیین شده جهت ملاقات بیماران ساعت 14:30 لغایت 16 می باشد ، لذا در پایان به منظور زمان ملاقات و استراحت بیماران و انجام به موقع اقدامات درمانی نسبت به ترک بیمارستان اقدام و با کادر انتظامات در این مورد همکاری نمایید. ( زمان ملاقات در بخش ویژه 14:30 لغایت 15)

2. کودکان بیشتر درمعرض خطر ابتلا به بیماریهای واگیردار هستند از آوردن کودکان کمتراز12سال به بیمارستان خودداری نمایید.

3. افرادسالم نیز می توانند انتقال دهنده برخی از میکروب ها باشند لذا در ساعات ملاقات از ازدحام بر بالین بیمار خودداری نمایید.

4. از همراهان بیمار تقاضا میشود به دلیل رعایت بهداشت فردی و جلوگیری ازانتقال بیماری ازنشستن روی تخت بیمارخودداری نمایید.

5. از کشیدن سیگار در محوطه و محیط بیمارستان خودداری نمایید.

6. از آوردن گل طبیعی خودداری فرمایید.

7. به منظور حفظ آرامش در محیط بیمارستان تلفن همراه خود را در حالت سکوت قرار دهید.

8. از دادن هرگونه مواد خوارکی و آشامیدنی به بیمار بدون هماهنگی با پرستاران بخش خودداری نمایید.

9. از دست زدن به سرم بیمار ( کم و زیاد کردن آن) و نیز وسایل تیز و برنده اکیداً خودداری نمایید.

10. لطفاً سکوت را رعایت فرموده و به خاطر داشته باشید همکاری شما با تیم درمان قطعا در روند بهبودی بیماران تاثیرگذار خواهد بود.