ll

ایمیل: Isfahanhospital@iaun.ac.ir

دورنگار: 32360539-031

شماره تلفن: 18-32330015-031

 

نام بخش: داخلی

 

مسئول علمی: آقاي دكتر همت

مسئول بخش: خانم شهلا خادم

محل جانمایی بخش: طبقه دوم

شماره تماس 18-32330015 داخلی 241

نوع خدمات : ارائه خدمات بستری به بیماران داخلی پنومونی - دیابت و درحال حاضر به بیماران کوید19 نیز اختصاص یافته است.