ll

ایمیل: Isfahanhospital@iaun.ac.ir

دورنگار: 32360539-031

شماره تلفن: 18-32330015-031

 

بیمارستان اصفهان یک نهاد وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، با نیم قرن سابقه ، درحال ارائه خدمات درمانی - تشخیصی به عموم جامعه بخصوص مردم شریف غرب شهر اصفهان می باشد. این مرکز با هدف پیشرو بودن در فرهنگ عدالت محوری و تکیه بر سرمایه های انسانی به عنوان مهمترین مزیت راهبردی و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، بهره مندی از بهترین متخصصین و اعضای هیات علمی دانشگاه، از طریق حضور پویا و اثربخش در عرصه سلامت، خود را متعهد به استقرار و توسعه محورهای ایمنی بیمار در زمینه اعتباربخشبی، بهبود مستمر کیفیت خدمات و شفافیت و پاسخگویی و ارائه خدمات تخصصی به ویژه در حیطه های زنان و زایمان و جراحی اعصاب به ذینفعان و صیانت از منابع می داند.