ll

ایمیل: Isfahanhospital@iaun.ac.ir

دورنگار: 32360539-031

شماره تلفن: 18-32330015-031

 

ما متعهد به تأمین خدمات سلامت هستیم و نیازهای امروز و فردای مشتریانمان را فراهم می نماییم. ما از طریق فرآیندهای اخلا ق گرایانه، پاسخگو و حرکت در مسیر تعالی سازمان تلاش می کنیم تا محیط کاری رضایت بخشی را برای کارکنان، ارزش افزوده برای ذینفعان و روحیه مسئولیت پذیری مشترک برای جامعه خود فراهم سازیم.

اخلاق گرایی:

 • » ما بيمار محوري و رعایت حقوق گیرندگان خدمت را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.
 • » به ارزش های اسلامی و رعايت موازين شرعي و اصول اخلاقي پایبند هستیم.
 • » ما از رفتار منصفانه و عادلانه با کارکنان اطمینان حاصل می کنیم.
 • » ما رعایت اخلاق حرفه ای و منزلت کارکنان را مدنظر قرار می دهیم.
 • » ما صیانت از منابع مالی و حفظ محیط زیست را مدنظر قرار می دهیم.
 • » ما اطلاعات کامل و صحیح برای ذینفعان خود فراهم می کنیم.
 • » ما راهبری و عمل به ارزشهایمان را در جامعه دنبال می کنیم.

پاسخگویی:

 • » انتظارات و نیاز های مشتریان را شناسایی کرده و تعهداتمان را در زمان معین انجام می دهیم.
 • » احترام به همه کارکنان بهداشت و درمان و ایده های آنان را نشان می دهیم.
 • » تعهداتمان را نسبت به ذینفعان کلیدی بهداشت و درمان انجام خواهیم داد.
 • » مشارکت کارکنانمان را در ارائه خدمات موثر و کارا به جامعه تشویق خواهیم کرد.

 تعالی جویی:

 • » برای مشتریان خدماتی را ارائه خواهیم کردکه از لحاظ کیفیت و فن آوری اثربخش و برتر باشد.
 • » از دانش، پژوهش، نوآوری، رشد و ارتقای کارکنانمان حمایت می کنیم.
 • » بازده قابل قبول و مطلوبی را برای ذینفعان کلیدی بهداشت و درمان ایجاد خواهیم کرد.
 • » با جلب مشارکت همگانی سبب تحکیم و ارتقای سلامت جامعه ی تحت پوشش خود خواهیم شد.