ll

ایمیل: Isfahanhospital@iaun.ac.ir

دورنگار: 32360539-031

شماره تلفن: 18-32330015-031

 

پروژه تاسیس بیمارستان اصفهان، پس از اخذ مجوز ساخت بیمارستان توسط هیئت مدیره وقت در تاریخ 20/7/1349 از وزارت بهداری، آغاز گردید و پس از حدود سه سال، بیمارستان در سال 1352 و در محل فعلی واقع در خیابان شیخ بهایی، چهارراه اردیبهشت مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجموعه در سال 1384 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و با هدف ایجاد بستری جهت آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی این دانشگاه خریداری و از آن پس تحت پوشش و نظارت آن واحد به ادامه فعالیت پرداخت.

بیمارستان اصفهان هم اینک با 29/1023 مترمربع مساحت و 3480 مترمربع زیربنا، با هشت بخش بالینی "اورژانس، داخلی، ccu، اتاق عمل ،جراحی، زایشگاه، نوزادان، مامایی" و 50 تخت فعال در حال ارائه خدمت به مردم فهیم شهر اصفهان و شهرهای مجاور می باشد.

این مرکز در اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران، ضمن یک درجه ارتقا، موفق به اخذ نشان بیمارستان درجه یک از تاریخ 1/1/93 لغایت 29/12/93 گردید.

ازسایر بخش های مرکز می توان به در مانگاه تخصصی(زنان و زایمان،اطفال،جراحی عمومی،روانشناسی،مامایی،تغذیه،ارتوپدی وجراحی اعصاب )، رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، بانک خون، اکوکاردیو گرافی، تست ورزش و... اشاره کرد.

معرفی طبقات مختلف بیمارستان

زیرزمین:واحد تصویربرداری (رادیولوژی وسونوگرافی)،واحد تجهیزات پزشکی،واحد لندری(رختشویخانه) و انبار

همکف:بخش اورژانس،داروخانه،آزمایشگاه و بانک خون،واحد پذیرش،واحد حسابداری و ترخیص،درمانگاه تخصصی،دفتر پرستاری

طبقه اول:بخش CCU  و POST CCU ، بخش داخلی، بخش اطفال،واحد اکوکاردیو گرافی و تست ورزش ،واحد فناوری اطلاعات(IT)

طبقه دوم:بخش جراحی مردان و اتاق عمل

طبقه سوم:بخش زایشگاه،بخش نوزادان،بخش مامایی ،اتاق شیردهی و واحد واکسیناسیون

طبقه چهارم:واحد CSSD، دفتر بهبود کیفیت،تغذیه،آشپزخانه،واحد بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای،سوپروایزر آموزشی و آموزش به بیمار، امور مالی،

حیاط:نمازخانه،دفتر مسئول انتظامات و مسئول رسیدگی به شکایات،واحد نقلیه،واحد مخابرات و دفع پسماند،