درمانگاه تخصصی شامل بخش های زنان و زایمان- اطفال- جراحی عمومی- روانشناسی- مامایی- تغذیه- ارتوپذی و جراحی اعصاب می باشد.